Thố đất màu nâu có tay cầm D17cm

Chất liệu: Đất màu nâu
KT: 17*17cm
Loại có tay cầm

Mô tả