Bộ Nồi Đồng D20xH7+Bếp

Chất liệu: Đồng
KT nồi: D20xH7cm
KT bếp: 13×9.5cm
Gồm: 1 bếp cồn+1 nồi + muôi thủng + muôi lành / 1 bộ

Mô tả