Khay melamine trắng MA-B594 24,8×14.8x7cm

Chất liệu: Melamine trắng
KT: 24,8×14.8x7cm

Mô tả