Đĩa nóng gang có đế gỗ D24cm

Kích thước Đĩa Nóng: D24cm
Kích thước Khay Gỗ: 235*235mm
Kích thước ngoài khay gỗ: 285*250mm
Khối lượng: 930gram

Mô tả