Đũa loại tốt Melamine Đen Vàng 27cm

Chất liệu: Melamine đen vàng
KT: dài 27cm

Mô tả