Đĩa cá sứ trắng D45.5cm

Chất liệu: Sứ
KT: 18 inch (~45.5cm)

Mô tả