Bàn nạo nhựa kiểu nhật 30.5*9.5cm

KT: 30.5*9.5cm

Mô tả