Dao âu cán gỗ L27cm

KT : lưỡi dao dài ~27cm
cán gỗ dài 13.5cm

Mô tả