Thùng rác ngoài trời A78_B

Thùng rác ngoài trời A78_B đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.

Mô tả

Thùng rác ngoài trời A78_B

     Thùng rác ngoài trời A78_B

Thùng rác ngoài trời A78_B đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.