Thùng rác ngoài trời A37-A

Thùng rác ngoài trời A37-A đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.

Mô tả

Thùng rác ngoài trời A37_A
Thùng rác ngoài trời A37_A

Thùng rác ngoài trời A37-A đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.