Thùng rác ngoài trời A78-J

Thùng rác ngoài trời A78-J đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.

Mô tả

Thùng rác ngoài trời A78-J
Thùng rác ngoài trời A78-J

Thùng rác ngoài trời A78-J đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.