Thùng rác ngoài trời A53

Thùng rác ngoài trời A53 đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.

Kích thước :400 x 320 x 850 mm

Mô tả

Thùng rác ngoài trời A53

Thùng rác ngoài trời A53

 

Thùng rác ngoài trời A53   đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.

Kích thước chuẩn của thùng rác ngoài trời A53 là :400 x 320 x 850 mm.