Thùng rác ngoài trời A37_H

Thùng rác ngoài trời A37_H đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.

Mô tả

Thùng rác ngoài trời A37_H

Thùng rác ngoài trời A37_H

 

Thùng rác ngoài trời A37_H đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.