Thùng rác ngoài trời A34_H

Thùng rác ngoài trời A34_H đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.

Mô tả

Thùng rác ngoài trời A34_H
Thùng rác ngoài trời A34_H

Thùng rác ngoài trời A34_H đặt ở sân trước,sân sau lối đi khách sạn, nhà hàng, sân gol, sân bóng.