Kệ để sách báo H34

Kệ để sách báo H34 thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

Kích thước:645 x 480 x 800 mm

Mô tả

Kệ để sách báo H34
          Kệ để sách báo H34

Kệ để sách báo H34 thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn

Kích thước:645 x 480 x 800 mm