Kệ để sách báo H33

Kệ để sách báo H33 thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

Kích thước:645 x 400 x 800 mm

Mô tả

Kệ để sách báo H33
              Kệ để sách báo H33

Kệ để sách báo H33 thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn

Kích thước:645 x 400 x 800 mm