Kệ để sách báo H26

Kệ để sách báo H26 thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

Kích thước:650 x 430 x 950 mm

Mô tả

Kệ để sách báo H26
                      Kệ để sách báo H26

Kệ để sách báo H26 thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn

Kích thước:650 x 430 x 950 mm