Kệ để sách báo H25-B

Kệ để sách báo H25-B thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

Kích thước:620 x 450 x 930 mm

Mô tả

Kệ để sách báo H25-B
      Kệ để sách báo H25-B

 

Kệ để sách báo H25B thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn

Kích thước:620 x 450 x 930 mm