Kệ để sách báo H23B

Kệ để sách báo H23-B thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

Kích thước:470 x 180 x 370 mm

Mô tả

Kệ để sách báo H23_B
     Kệ để sách báo H23-B

 

Kệ để sách báo H23B thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn

Kích thước:470 x 180 x 370 mm