Kệ để sách báo H23-A

Kệ để sách báo H23-A thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn.

Kích thước: 370 x 150 x 200 mm

Mô tả

Kệ để sách báo H23-A
Hình ảnh Kệ để sách báo H23-A

 

Kệ để sách báo H23-A thường đặt tại sảnh, phòng khách, phòng chờ trong các nhà hàng,khách sạn

Kích thước: 370 x 150 x 200 mm