Hóa chất bảo dưỡng đá MF PREMIUM

0

Hóa chất hoàn thiện và tạo bề mặt bóng đá Marble
MF PREMIUM tạo độ bóng tuyệt hảo đối với tất cả các loại đá Marble
đồng thời phát huy hiệu quản trên các loại đá mài, đá chứa vôi vv.
Hóa chất này có thể được sử dụng thay cho phương án sử lý marble khác
trong khi vẫn cho kết quản hư mong muốn

Mô tả

hoa-chat-bao-duong-da-MF-PREMIUM

           Hình ảnh hóa chất bảo dưỡng đá MF

Hóa chất hoàn thiện và tạo bề mặt bóng đá Marble
MF PREMIUM là hóa chất ở dụng hỗn hợp oxit kẽm nhằm gia tăng độ bóng sàn bằng việc kết hợp phản ứng với chất canxi của đá Marble thông qua việc ma sát giữa mặt nền và hóa chất. Tạo độ bóng trong, sâu, mịn mặt và bền độ bóng đối với sàn đá. Hóa chất này có thể được sử dụng thay cho phương án xử lý marble khác trong khi vẫn cho kết quản hư mong muốn.