Đĩa cá sứ trắng D35.5cm

Đĩa cá 14 inch
Chất Liệu: Sứ
KT: 14 inch (~35.5cm)

Mô tả