Biển chỉ dẫn B66

Biển chỉ dẫn B66 thường đặt ở cửa ra vào, lối đi, sảnh khách sạn

Kích thước: 390mm×360mm×1250mm.

 

Mô tả

Biển chỉ dẫn B66
             Hình ảnh cho Biển chỉ dẫn B66
Tên sản phẩm: Biển chỉ dẫn
Mã sản phẩm: B66
Tình trạng: Liên hệ
Thương hiệu: Weiyeah
Kích thước: 390mm×360mm×1250mm

Biển chỉ dẫn B66 thường đặt ở cửa ra vào, lối đi, sảnh khách sạn

Kích thước chuẩn của Biển chỉ dẫn B66 khách sạn là 390mm×360mm×1250mm.