Biển chỉ dẫn B29

Biển chỉ dẫn B29 thường đặt ở cửa ra vào, lối đi, sảnh khách sạn

Kích thước: 550mm×200mm×1240mm.

Mô tả

Biển chỉ dẫn B29
                             Hình ảnh Biển chỉ dẫn B29
Tên sản phẩm: Biển chỉ dẫn
Mã sản phẩm: B29
Tình trạng: Liên hệ
Thương hiệu: Weiyeah
Kích thước: 550mm×200mm×1240mm

Biển chỉ dẫn B29 thường đặt ở cửa ra vào, lối đi, sảnh khách sạn

Kích thước chuẩn của Biển chỉ dẫn B29 khách sạn là 550mm×200mm×1240mm.