Biển chỉ dẫn B26

Biển chỉ dẫn B26 thường đặt ở cửa ra vào, lối đi, sảnh khách sạn

Kích thước: 800mm×620mm×1620mm.

Mô tả

Biển chỉ dẫn B26
               Hình ảnh Biển chỉ dẫn B26

 

Tên sản phẩm: Biển chỉ dẫn
Mã sản phẩm: B26
Tình trạng: Liên hệ
Thương hiệu: Weiyeah
Kích thước: 800mm×620mm×1620mm

Biển chỉ dẫn B26 thường đặt ở cửa ra vào, lối đi, sảnh khách sạn

Kích thước chuẩn của Biển chỉ dẫn B26 khách sạn là 800mm×620mm×1620mm.