Biển chỉ dẫn B2

Biển chỉ dẫn B2 thường đặt ở cửa ra vào, lối đi, sảnh khách sạn

Kích thước: 840mm×640mm×1220mm.

 

Mô tả

Biển chỉ dẫn B2
                       Hình ảnh Biển chỉ dẫn B2
Tên sản phẩm: Biển chỉ dẫn
Mã sản phẩm: B2
Tình trạng: Liên hệ
Thương hiệu: Weiyeah
Kích thước: 840mm×640mm×1220mm

Biển chỉ dẫn B2 thường đặt ở cửa ra vào, lối đi, sảnh khách sạn

Kích thước chuẩn của Biển chỉ dẫn B2 khách sạn là 840mm×640mm×1220mm.