Nồi buffe chữ nhật

Nồi buffe chữ nhật dùng trên bàn tiệc

Mô tả

nồi buffe chữ nhật
nồi buffe chữ nhật